macorin
   ขอเชิญร่วมเสวนาในหัวข้อ “ทางเลือกเพื่อการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”     2019-12-12 (ดู : 82)
   วารสาร RDO Today ฉบับที่ 8 เดือนกันยายน-ตุลาคม 2562 A Garbage Free Ocean "นวัตกรรม และวิจัย เพื่อทะเลไทยไร้ขยะ"     2019-10-28 (ดู : 198)
   ขอเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนตัวของแผ่นดิน (Training Program on GNSS Daata Analysis )     2019-10-22 (ดู : 142)
   ชอเชิญเข้าร่วม กิจกรรม RDO Lunch Talk     2019-10-21 (ดู : 147)
   แจ้งเตือนและโปรดระวัง : บัญชี PSU Webmail (@psu.ac.th) ถูกหลอกให้บอกรหัสผ่าน หรือ ฟิชชิ่ง (Phishing) บัญชีผู้ใช้ / รหัสผ่าน     2019-10-11 (ดู : 86)
   กิจกรรมเปิดตัวโครงการ "ขยะทะเลและไมโครพลาสติกบริเวณเกาะลิบง จังหวัดตรัง"     2019-06-11 (ดู : 286)
   แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำกิจกรรม Marine Man ครั้งที่ 1     2019-03-28 (ดู : 302)
   ขอเชิญร่วมกิจกรรม Marine Man ครั้งที่ 1 เก็บขยะริมหาด ณ หาดสมิหลา จ.สงขลา     2019-03-14 (ดู : 385)
   ขอเชิญผู้สนใจ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "ทะเลใต้ไร้ขยะทะเลและไมโครพลาสติก"     2019-03-08 (ดู : 371)
   ขอเชิญนักศึกษาของสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งทุกท่าน เข้าร่วมกิจจกรรม Progress Sharing 1/2561     2018-11-15 (ดู : 770)

ดูทั้งหมด
   สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก นางสาวกิตติวรา ศรแผลง     2019-12-26 (ดู : 43)
   สอบวิทยานิพนธ์ - นายปฐมพงศ์ พรามณีโชติ     2019-06-07 (ดู : 231)
   สอบวิทยานิพนธ์ Miss Pablina Cadiz     2019-05-23 (ดู : 367)
   Congratulations to Miss Hue Thi Thu Ha     2019-01-23 (ดู : 575)
   Congrtulations to Mr.S.M.Oasiqul Azad     2019-01-23 (ดู : 546)
   สอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท S.M. Oasiqul Azad     2018-12-25 (ดู : 524)
   สอบวิทยานิพนธ์ Ms. Ha Thi Thu Hue     2018-12-11 (ดู : 569)
   รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต     2018-07-16 (ดู : 437)
   รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต     2018-07-16 (ดู : 438)
   ประกาศ รับสมัครผู้ช่วยสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชา การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ประจำปีการศึกษา 2561     2018-07-06 (ดู : 633)

ดูทั้งหมด
   เครือข่ายวิจัยลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา     2019-11-05 (ดู : 68)
   ภาระกิจงานวิจัยระบบนิเวศปะการัง จ.ภูเก็ต     2019-05-28 (ดู : 118)
   อาจารย์ประจำสถาบันฯได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาทักษะด้านกระบวนการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และการทำวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน"     2019-05-24 (ดู : 117)
   งานประชุม International Conference on Biodiversity 2019     2019-05-24 (ดู : 462)
   อบรมเชิงปฏิบัติการ: การสัด DNA ปะการัง เทคนิค PCR และการวิเคราะห์ข้อมูล     2019-07-11 (ดู : 261)
   อบรมเชิงปฏิบัติการ: การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง จ.สงขลา     2019-06-14 (ดู : 257)
   กิจกรรมเปิดตัว "โครงการขยะทะเลและไมโครพลาสติก บริเวณเกาะลิบง จังหวัดตรัง"     2019-06-14 (ดู : 185)
   กิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ 2562     2019-04-09 (ดู : 361)
   COCC ได้รับรางวัลเครือข่ายวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2561     2019-02-20 (ดู : 780)
   เข้าร่วมการเสวนาเรื่อง "นโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน"     2019-01-11 (ดู : 380)

ดูทั้งหมด
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา     2019-09-20 (ดู : 196)
   ประกาศรับสมัครจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา     2019-09-03 (ดู : 401)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-01-11 (ดู : 207)
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมาตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     2018-12-24 (ดู : 442)
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     2018-12-18 (ดู : 380)
   ประกาศรับสมัครจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     2018-11-26 (ดู : 1415)
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2018-05-31 (ดู : 560)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2018-05-24 (ดู : 539)
   ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2018-05-16 (ดู : 1281)
   รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิจัยหลังปริญญาเอก(Postdoctoral Research Fellows)     2017-11-16 (ดู : 1017)

ดูทั้งหมด
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2020-01-09 (ดู : 11)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-12-13 (ดู : 12)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Battery สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว (Notebook) ยี่ห้อ Dell Inspiron 7370 จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-12-13 (ดู : 13)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถกะบะสถาบันฯ เลขทะเบียนรถ ขต-3547 สงขลา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-12-26 (ดู : 20)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าถ่ายเอกสารเล่มหลักสูตร ปรับปรุง 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-12-26 (ดู : 18)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้อง A03 และ ห้อง C04 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-12-26 (ดู : 20)
   ประกาศการจ้างควบคุมงานก่อสร้างปะการังเทียม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป     2019-12-13 (ดู : 59)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสำรวจกระแสน้ำ ก่อนวางปะการังเทียม บริเวณหาดทรายแก้ว ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-12-11 (ดู : 34)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสำรวจน้ำขึ้น-น้ำลง ก่อนวางปะการังเทียม บริเวณหาดทรายแก้ว ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-12-11 (ดู : 31)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสำรวจความลึกท้องน้ำ ก่อนวางปะการังเทียม บริเวณหาดทรายแก้ว ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-12-11 (ดู : 31)

ดูทั้งหมด